Simulation Investigation for SPWM and THIPWM Technique for Five Level H-Bridge Diode Clamped Inverter


Çavli N., Özkop E.

2nd International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, ARACONF 2021, Kayseri, Turkey, 10 - 12 March 2021, pp.202-211

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202-211

Abstract

This paper presents the performance evaluation of sinusoidal pulse width modulation (SPWM) and third harmonic injected pulse width modulation (THIPWM) techniques for five level H-bridge diode clamped inverter control. This inverter is composed of two 3-level diode clamped half-bridge legs. The tested SPWM and THIPWM techniques is designed by using two phase shifted carrier signals (  ve ) and two modulation signals (  ve ) with  phase differences. Effects of various types of carrier signals (right and left sided sawtooth and triangular) on modulation techniques are discussed. 

Bu çalışma sinüsoidal darbe genişlik modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon tekniklerinin tek fazlı 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici kontrolü için performans değerlendirmesini sunmaktadır. Bu evirici 3-seviyeli diyot kenetlemeli iki adet yarım-köprü kollarından oluşmaktadır. Test edilen SDGM ve ÜHEDGM teknikleri, fazları yer değiştirmiş iki adet taşıyıcı işareti (  ve ) ve aralarında  faz farkı olan iki adet modülasyon işareti (  ve ) kullanılarak tasarlanmıştır. Çeşitli taşıyıcı işaret türlerinin (sağa ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır.