COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3D (3 BOYUTLU) TREKKİNG PARKUR HARİTALARININ ÜRETİLMESİ: ARTVİN-YUSUFLİ ÖRNEĞİ


BEKTAŞ F. , KURAL B. , ERBAŞ S., NİŞANCI R.

III.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.54-61

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.54-61

Özet

Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından en yaygını olan ArcGIS 10 programı kullanılarak trekking parkurlarının 3D (3 Boyutlu) haritalarının üretilmesini kapsamaktadır. Çalışma, doğa yürüyüşlerinin çok yapıldığı Artvin ili Yusufeli ilçesinin sınırları içerisinde yürütülmüştür. Çalışma, “Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliği” ve “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı” tarafından desteklenen projeden elde edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, veri analizinde ise içerik analizi uygulanmıştır. Proje çalışmasında, belirlenen trekking parkurlarının tüm konumsal verileri GPS yardımıyla toplanmış ve CBS araçları kullanılarak sayısal veri tabanına aktarılmıştır. Daha sonra alanın uydu görüntüleri satın alınarak rektifikasyon işlemi yapılmıştır. Rektifiye edilen görüntü ile trekking rotaları çakıştırılarak bölgelerin haritaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, trekking parkurlarının CBS’ ye atılması ve veri tabanına isim, konum ve zorluk dereceleri bilgilerinin işlenmesi ile Yusufeli ilçesinin bir Trekking Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu parkurların CBS ile üretilmesi, trekking yapılması planlanan güzergâhların, kml, kmz formatında Google Earth programına veya GPS de kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca parkur güzergâhlarının, 3 boyutlu görüntülenmesi elde edilmiştir. Sayısal ve konuma dayalı olan bu çalışma ilerde yapılacak bir bilgi sistemi ile trekking rotalarını sınıflandırma, sorgulama ve analiz etme gibi işlemleri kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Trekking, Coğrafi Bilgi Sistemi, 3D Harita