Yo¤un Bak›m Ünitelerinde Saptanan Has-tane ‹nfeksiyonlar›n›n De¤erlendirilmesi ve Maliyet


AKSOY F.

5. türkiye ekmud kongresi 2015, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, vol.., pp.255-0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: .
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.255-0