Ülseratif kolit hastasında iatrojenik kolon ve terminal ileum Kaposi Sarkomu


SAĞNAK Z., ÇOBANOĞLU Ü.

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey