Karadeniz Jeopolitiğinde Güvenlik ve Siber Strateji: Rusya Örneği


Creative Commons License

Güntay V.

in: İlkçağlardan Günümüze Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Karadeniz, Okur M.,Aksoy V.,Küçüker Y.,Ünalmış A. N., Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.321-342, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Akçağ Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.321-342
  • Editors: Okur M.,Aksoy V.,Küçüker Y.,Ünalmış A. N., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Uluslararası güvenlik anlamında siber saldırılar ve bunların ortaya çıkardığı sorunlar uluslararası ilişkilerde yeni bir diplomasi ve çatışma alanını beraberinde getirerek Karadeniz gibi coğrafyalarda siber stratejinin tartışılmasına yol açmıştır. Karadeniz ülkelerinin siber saldırılar anlamında bir caydırıcılığının olup olmadığı ya da diplomatik anlamda bu tür gelişmelerin nasıl bir sonuca yol açtığı yakın geçmişteki bazı gelişmelerle birlikte önem kazanmıştır. Karadeniz ülkelerinin siber caydırıcılık ve saldırı kabiliyeti ülkelerin kendi içindeki yapılanmalarıyla ön plana çıkmıştır. Rusya gibi bazı ülkeler uluslararası anlamda siyasi ve ekonomik mücadelelerini yeni bir savaş türü olan siber savaşı kullanarak yürütmektedir. Rusya’nın 2008’de Gürcistan’la olan çekişmesinde savaşın önemli cephelerinden biri de siber alan olmuştur ve bu doğrultuda Rusya önemli avantajlar elde etmiştir. Başta Türkiye, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler olmak üzere siber tatbikatları artırmış ve tedbir anlamında girişimler ve çalışmalar bölge ülkeleri arasında sıkılaştırılmıştır. Sonuç olarak siber güvenlik anlamında yapılacak uluslararası ilişkiler temelli yaklaşımlar da önem kazanmıştır.

Çalışma kapsamında siber savaş konsepti, kendi bütünlüğü içerisinde Rusya’ya yakınlaştırılarak açıklanmaya çalışılmış ve son yıllarda yükselişe geçen siber alana ilişkin birtakım veriler ortaya konulmuştur. Rusya’nın bölgesel olarak dikkat çekici baskınlığı ve bir müdahele çeşidi olarak siber alandaki araçları kullanması çalışma dahilinde değerlendirilen hususlar arasında yer almıştır.