İşçilik Giderleri


Creative Commons License

ÖZKURT C. Y.

in: Maliyet Muhasebesi, Kırlı M. - Seldüz H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.87-136, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Lisans Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.87-136
  • Editors: Kırlı M. - Seldüz H., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this book is; to be a source of Cost Accounting courses taught at the undergraduate and graduate levels and to be able to eliminate the current basic knowledge needs of the employees in intermediate and intermediate and middle management positions in the market. Scope and contents were determined in this direction and a group work was carried out with our academicians working at different universities and a book was prepared. The study consists of seven parts. In the first part, an introduction was made by summarizing the conceptual framework of cost accounting. Direct First Material and Material Costs, Labor Costs and General Production Costs are covered in the second, third and fourth chapters. Service Production Costs in the fifth section, costing methods in the sixth section, and cost analysis in the seventh section have been completed.

Bu kitabın amacı; ön lisans ve lisans seviyelerinde okutulan Maliyet Muhasebesi derslerine bir kaynak teşkil etmesi ve piyasada ara eleman ile alt ve orta kademe yönetici pozisyonlarında çalışanların güncel temel bilgi ihtiyaçlarının giderilebilmesi şeklinde belirlenmiştir. Kapsamı ve içeriği bu doğrultuda tespit edilerek, farklı üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerimizle bir grup çalışması yürütülerek kitap hazırlanmıştır.
Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde maliyet muhasebesinin kavramsal çerçevesi özetlenerek bir giriş yapılmıştır. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderleri ise ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ele alınmıştır. Beşinci bölümde Hizmet Üretim Maliyetleri, altıncı bölümde maliyet hesaplama yöntemleri, yedinci bölümde ise maliyet analizleri ele alınarak kitap tamamlanmıştır.