Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin Kuruma Bağlılık Düzeyleriyle Kurumun Sağladığı Olanaklar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Toygar A., Yıldırım U.

EĞİTİMDE YENİ NORMLAR-II Uluslararası Covid-19 e-Kongresi, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.675-682

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.675-682
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Denizcilik fakültelerinde eğitim, denizcilik örf ve adetlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenen müfredat ve kurallara bağlı kalınarak verilmektedir. Bu örf ve adetler arasında, deniz yaşamının gerekliliklerinden kaynaklı oluşan ast-üst ilişkisine dayalı üniformalı eğitim ve hiyerarşik düzene önem ilk sıralarda yer almaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi süresince denizcilik mesleğinin gerekliliklerini pratikte de deneyimleyebilmeleri oldukça önemlidir. Bu yüzden, denizcilik fakültesi öğrencileri, lisans eğitimi süresince 6-12 aya kadar denizde staj dönemi geçirerek, denizciliğin kendine has yapısını eğitimleri süresince deneyimleme fırsatı bulabilmektedir. Fakat Covid-19’un denizcilik sektöründe yıkıcı etkiler oluşturmasından kaynaklı,  öğrencilerin deniz stajları için uygun firmayı bulabilme süreçleri zorlaşmıştır. Araştırmanın amacı, bu zorlu süreçte denizcilik fakültesi öğrencilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile kurumun sağladığı olanaklar arasındaki ilişkinin keşfedilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler 253 katılımcıdan toplanan verilerle SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda denizcilik fakültesi öğrencilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin ortalamanın üzerinde, yüksek olarak nitelendirilebilecek bir seviyede olduğu belirlenmiştir. Hipotez testleri sonuçlarında hem kurumun sağladığı olanakların hem de sosyo - demografik özelliklerin denizcilik fakültesi öğrencilerin örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir.