ARDS TANISI ALAN GENÇ HASTADA YENİTANI HUMAN IMMUNODEFİCİENCY VİRÜS (HIV) OLGUSU


ARDIÇ Ş., COŞKUN A., AŞIK O., YAZICI T., TÜREDİ S.

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 21 Nisan 2018