Odun Hammaddesi Üretim İşçilerinde Bazı Sağlık ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma


GÜMÜŞ S., TÜRK Y.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.20-27, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.20-27

Abstract

Forestry operations generally comprise nursery works, plantation and erosion control works, wood production activity, road building, forest conservation, and forest maintenance in Turkey. Present situation of forestry operations should determine for job efficiency improve with scientific data and method. There are not sufficiently statistics on these topics despite the occurrence of accidents and health problems caused by forest logging worker.
This study, the safety and health conditions of forest logging workers were surveyed, as there are currently no statistics on these topics despite the occurrence of accidents and health problems caused by forest logging workers. We used a questionnaire that inquired about safety and health conditions, and job satisfaction of logging workers. Total 140 forest logging workers were conducted a survey in Adana, Artvin, and İzmir Regions. Besides, some data were done statistical analysis.
As a result of research, sexes of all of workers were male and most of workers had experiment and health problems that these were confirmed. Furthermore, most of workers did not have vocational education and use personal protective equipment. With respect to job satisfaction, 49,3% of the respondents were dissatisfied with their job mainly because of the low salary and heavy and dangerous work.
Ülkemizde ormancılık faaliyetleri genellikle fidanlık işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrol işleri, odun hammaddesi üretim faaliyetleri, yol yapım faaliyetleri, orman koruma ile orman bakım işlerinden oluşmaktadır. Ormancılık operasyonlarında çalışan işçilerin iş veriminin iyileştirilebilmesi için mevcut durumun bilimsel veriler ve yöntemlerle tespit edilmesi gerekmektedir. Ormancılık üretim işlerinde iş kazaları ve sağlık problemlerinin meydana gelmesine rağmen, bu konular hakkında yeteri kadar istatistik veriler bulunmamaktadır.
Bu çalışmada orman üretim işçilerinin çalışma koşulları incelenmiş ve anket çalışması yapılarak başlıca sağlık ve iş güvenliği sorunları tespit edilmiştir. Anketlerde orman üretim işçilerinin güvenlik ve sağlık şartları, mesleki memnuniyet hakkında bilgiler sorulmuştur. Anketler Adana, Artvin ve İzmir illerindeki toplam 140 üretim işçisi üzerinde yapılmıştır. Ayrıca elde edilen bazı verilere istatistik analizler uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda; ankete katılan işçilerin tamamının erkek, büyük bir çoğunluğunun tecrübeli ve sağlık problemi yaşadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, işçilerin çok az bir bölümünün mesleki eğitim aldığı, koruyucu elbise ve ekipman kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca işçiler ücretlerinden memnun olmadıkları, işlerinin zor ve tehlikeli olduğunu belirtmişlerdir.