Utilization of Pasteurisation Liquid Obtained from Chestnut (Castanea sativa) Sawdust as Wood Preservative


YILDIZ S., YILMAZ A., KILIÇ C.

II. International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.493-496

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.493-496

Abstract

In mushroom cultivation, one of the most important steps is the pasteurization or sterilization. All raw materials such as various kinds of wood sawdust or agricultural wastes used as substrate medium are required to be pasteurized. During the process, pasteurization liquor is generally dumped without re-cycled. In this study it was investigated that the fungicidal effect of pasteurization liquor of chestnut (Castanea sativa) sawdust, which is particularly rich in tannins, against brown rot fungi “Coniophora puteana”. The wood samples were impregnated with the pasteurization solution in a medium scale impregnation container. The impregnation procedure was applied according to the ASTM D 1413 standard test method.  The protective effect of this liquor on Scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood was considered by means of fungi decay test (EN 113). It was concluded that the pasteurization liquor enhances the durability of Scots pine sapwood.

Mantar kültivasyonunda en önemli adımlardan biri pastörizasyon ya da sterilizasyondur. Odun talaşı ya da zirai atıklar gibi subsrat olarak kullanılan tüm materyaller pastörize edilmelidir. Bu aşamada, pastörizasyon sıvısı genelde geri dönüşüme uğramadan atılır. Bu çalışmada kestane (Castanea sativa) talaşı pastörize suyunun fungusidal etkisi araştırılmıştır. Odun örnekleri, pastorizasyon sıvısı ile orta ölçekli emprenye kazanında emprenye edilmiştir. Emprenye işlemi ASTM D 1413 standartlarına göre yapılmıştır. Bu sıvının sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunu örneklerindeki koruyucu etkisi EN113 mantar çürüklük testine göre yapılmıştır. Sonuç olarak pastorizasyon suyunun sarıçam diriodunun dayanıklılığı artırdığı gözlemlenmiştir.