Başkanlık Sistemleri Tartışmaları Eşiğinde John Locke ve Montesquie’a Göre Kuvvetler Ayrımı Prensibi


Creative Commons License

Soytürk M.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIX, no.1-2, pp.17-34, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: XIX Issue: 1-2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-34
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Seperation of powers is one of the basic principles in state of law. When examining the history, John Locke's affects can be seen. Although John Locke discover the seperation of powers, the French philosopher Montesquieu developed it. Montesquieu is affected by the English System when he visited England and discovered seperation of powers to correct the monarcy systen in France. Then seperation of powers takes an important point during the evolution of the nation states and democracies. Today seperation of powers become the fundamental principle in democratic state of laws. 

Kuvvetler ayrımı prensibi günümüz demokratik ve hukuk devletlerinde temel bir prensip olarak yer almaktadır. Hükümet sistemlerine dair tarihi seyrin gözlenmesi halinde bu fikrin ortaya çıkmasında ünlü İngiliz düşünür John Locke’un etkilerinin bulunduğuna tanıklık edilebilir. Kuvvetler ayrımı prensibinin ilk model halini John Locke geliştirmesine rağmen, sonraki yıllarda kuvvetler ayrımı prensibi modeline ilaveler yapan ve yeni bir hal kazandıran Fransız düşünür Baron de Montesquieu olmuştur. İngiltere’yi ziyareti sırasında yapmış olduğu çalışmalarla ve buradaki sisteme esinlendiği fikirler ile Montesquieu, Fransa’da hüküm süren mutlak monarşiyi düzeltmek amacıyla kendi kuvvetler ayrımı prensibini geliştirmiştir. Kuvvetler ayrımı prensibi daha sonraki yıllarda ulus devletlerin oluşma safhalarında demokrasilerinin gelişmesinde önemli bir yer almıştır. Kuvvetler ayrımı prensibi günümüz itibariyle demokratik hukuk devletlerinin temel prensibi haline gelmiştir.