Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi


OKTAN V., Şahin M., Sarı S. V., TOKSOY P.

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.160-161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-161
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes