İsim ve Sıfat Tevhidinde Ehl-i Sünnet’in Muhaliflere Cevabı


SARI N.

Ümmülkura Yayınevi, İstanbul, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Yayınevi: Ümmülkura Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola (ilhâda) sapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’râf, 7/180)

“De ki: İster Allah’a dua edin, ister Rahmân’a dua edin; hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) O’nundur.”
(İsrâ, 17/110)

“En güzeş isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) O’nundur.”
(Tâhâ, 20/8) (Haşr, 59/24)

“Kötü sıfat(lar), ahirete iman etmeyenler içindir. En yüce sıfat(lar) ise Allah’ındır.”
(Nahl, 16/60)

“Göklerde ve yerde en yüce sıfat(lar) O’nundur.”
(Rûm, 30/27)

“Allah’ın doksandokuz –yüzden bir eksik- ismi vardır. Kim bunları lafzıyla ezberler, anlamını bilir ve gereğiyle amel ederse cennete girer.”
Sahih Hadis – Buhârî, Müslim ve diğerleri Ebû Hureyre radiyallâhu anh’den

“(Allahım!) Kendine isim olarak verdiğin veya kitabında indirdiğin veya mahlûkatından herhangi bir kimseye öğrettiğin veyahut da gayb ilminde kendi katında kendin için saklı tuttuğun, sana âit olan her isimle senden istiyorum.”
Sahih Hadis – Ahmed,  İbn Hibbân, Hâkim ve diğerleri Abdullah b. Mes’ud radiyallâhu anh’den

“(Bir seferinde) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selem bir askeri birliğin başında bir zâtı komutan olarak göndermişti. Bu zât yanındakilere (namaz kıldırdığında) namazda (fâtiha ve bir başka sûre okuduktan sonra, bu iki sûreye) ihlâs (sûresini de ilâve ederek) onunla kıraatini bitirdi. Birlik geri dönüp bu durumu Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e haber verdiklerinde Rasûlullah: “Ona, niye böyle yaptığını sorun?” buyurdu. Onlar da bu soruyu hemen ona yönelttiler ve şu cevabı aldılar: “Çünkü İhlâs sûresi Rahmân’ın sıfat(lar)ını kapsıyor. Bu nedenle onu okumayı seviyorum.” (Adamın bu cevâbı Rasûlullah’a iletildiğinde) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Kendisine Allah-u Teâlâ’nın onu sevdiğini haber verin” buyurdu.”
Sahih Hadis – Buhârî, Müslim ve diğerleri Âişe radiyallâhu anhâ’dan.