Ihlamur (Tilia sp.)’un Doğu Karadeniz Bölgesi Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilirliği: Rize İli Örneği


TURNA İ.

Ekoloji-Çevre Dergisi, cilt.10, ss.18-22, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 38
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Ekoloji-Çevre Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.18-22

Özet

Tarım ve ormancılık uygulamaları, Doğu Karadeniz Bölgesi gibi dağlık bir topoğrafya ve eğimli arazi yapısı gösteren alanların yanında dağınık yerleşmenin olduğu yerlerde de son derece önem taşımaktadır.

 

Arazi kabiliyet sınıflarına uyulmadan yapılan tarımsal faaliyetler sonucu hem tarım-orman ve hem de halk açısından büyük değer kayıpları ortaya çıkmaktadır. Arazi yapısına uygun tarım-orman ve hayvancılık faaliyetlerinin (agroforestry tekniklerinin) uyumlu bir şekilde aplikasyonu ile hem araziden çok yönlü yararlanılacak, hem de bu sayede halkın gelir düzeyi artmış olacaktır. Bu amaca yönelik olarak bölgede seçilmiş olan Rize yöresinde anket esasına dayalı olarak ıhlamur (Tilia ssp.)' un tarım ve ormancılık uygulamalarındaki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Agriculture and Forestry applications have been found profoundly important in mountainous and steep areas of Eastern Black Sea region in which population settlement are very scattered. Works pertaining to yields from soil require sowing and planting in small plots, therefore, machinery working are not economical for the region.

 

          As a result of agricultural activities which are not depending on land use capacities, value losses occur in both forestry-agricultural sectors and for the local community. With the suitable application of agriculture, forestry and cattle farming techniques, local people will get extra income and soil will be utilized fully.  In order to realize these purposes,  a questionnaire has been conducted in Rize district. The importance and usage of Linden trees on agricultural and forestry activities have been carried out.