Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Rolü


Kaya Y. Ç.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası deniz hukuku günümüzde en önemli hukuk alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Zira, devletler artık kara sınırlarını genişletemedikleri için egemenliklerini bu geniş deniz alanlarına yansıtmak istemektedirler. Bu noktada deniz alanlarının sınırlandırılması, uluslararası deniz hukuku içerisinde ayrı bir önem kazanmaktadır. Deniz alanlarının sınırlandırılması için detaylı bir hukuk ve yöntem olmaması devletleri kendilerine en fazla deniz alanı veren hukuk kuralları ve yöntemleri seçmeye itmektedir. Fakat sınırlandırmanın tek taraflı olarak yapılamayacağı alanlarda bu tür bir yaklaşım diğer devlet ve devletler tarafından kabul edilmeyecektir. Çünkü her devlet kendisine en fazla alan veren hukuku ve yöntemi seçmeye çalışacaktır. Bu durumun sonucu olarak sınırlandırma yapacak devletler arasında antlaşma yapılması zorlaşmaktadır. Tam bu noktada uluslararası mahkemeler devreye girmektedir. Uluslararası mahkemeler, sınırlandırmaları hakkaniyete uygun bir şekilde, her devlete hakkettiğini vererek gerçekleştirmektedir. Bumahkemelerin verdiği kararlar, bu sebeple son derece büyük öneme sahiptir.