An Examination of Early Republic Period Railway Projects Through the Nafia Journal


POLAT ALPAN M., Aydın Sancaroğlu A.

Demiryolu Mühendisliği, no.19, pp.27-55, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, all railway works carried out during the Early Republican Period have been examined through the journal "Nafia İşleri Mecmuası" published between 1934 and 1949. In the journal, which was published monthly by the government of the period, detailed information about all railway-related projects was reported, allowing the public to be informed about the works conducted in the country and their specifics. This study aims to investigate the details of the railway policy pursued immediately after the establishment of the Republic, trace its steps, determine the benefits achieved in the country, and assess the success of this policy in reaching its objectives. The examination of the Nafia İşleri Journal was conducted using a quantitative method, involving reading the journal, extracting headings related to railways, categorizing content annually, creating tables, and interpreting the data. As a result of the study, all the details of railway works conducted during the Early Republic Period in terms of decision-making, implementation, and operational processes have been identified through the Nafia İşleri Journal. In addition to these technical details, the railway policy adopted by the government and the success of the policy pursued have also been observed.
Bu çalışmada, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan tüm demiryolu çalışmaları 1934-1949 yılları arasında yayınlanan Nafia İşleri Mecmuası isimli dergi üzerinden incelenmiştir. Dönemin hükümeti tarafından aylık olarak çıkarılan dergide, demiryolu ile ilgili yapılan tüm işlerin detayları bildirilmekte ve halkın bu sayede ülkede yapılan işlerden ve bunların detaylarından haberdar olması sağlanmaktaydı. Bu çalışma, Cumhuriyet’in kurulmasının hemen ardından izlenen demiryolu politikasının detaylarını görmek, adımlarını izlemek, ülkede ne gibi faydaların sağlandığını tespit etmek ve bu politikanın hedefine ulaşması noktasındaki başarısını inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Nafia İşleri Mecmuasının incelemeleri kantitatif yöntemle yapılmış, dergi okumaları yapılıp demiryolu ile ilgili başlıklar ayıklanmış, yıllık olarak içerikler belirlenmiş, tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışmada sonuç olarak, Nafia İşleri Mecmuası aracılığıyla, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yapılmış demiryolu işlerinin karar, uygulama ve işletme süreçlerindeki tüm detayları belirlenmiştir. Bu teknik detayların yanı sıra devletin benimsediği demiryolu politikası ve izlenen politikanın başarısı da gözlemlenmiştir.