Katılma Nöbetlerinin Etiyolojisinde Yumuşak Damak Evrelemesinin ve Palatintonsil Hipertrofinin Önemi


DİLBER B., URAL A., KAMAŞAK T., CANSU A.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.15, no.4, pp.306-311, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier