Paris Barış Konferansı Tutanaklarında Beyaz Ordu Liderleri ve Bölşevikler


Creative Commons License

KÖSE İ.

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.10, pp.125-149, 2011 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-149
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

While World War I had been continuing, Tsarist Russia was facing internal conflicts, the tsar dethroned and a new era started. The Provisional Government formed after Tsarist period did not have long chance to live and Bolshevists seize the power by a Red Revolution in October 1917. Bolshevists, under leadership of Lenin, although, during their red revolution had been supported by working classes and landless serfs, some generals loyal to tsar denied to obey them, launched a counter revolution named White Army against Reds. White Army generals struggling to achieve success had needed vital military and economic assistance provided by Entente Powers.  To reach this aim, they tried to be recognized as the local government of Russia by Entente in Paris Peace Conference, therefore they would be able to both annihilate Bolshevists and will restore old regime that was unstructured by existing disorder. This movement lasted about three years against Bolshevists, overwhelmingly defeated by Red Army and Bolshevism could spread all around of Russian soils after this victory on Whites. There is another fierce fighting affected by those developments, Turkish Nationalist Liberation Movement under leadership of Mustafa Kemal which common enemy bring both movement together even though their characteristics and ideology were completely different. The two movements came together against common enemy, thus Turkish Nationalist Liberation Movement achieved vital priority pumping from Bolshevists whilst Bolshevists could guarantee safety of their eastern south borders. 

Birinci Dünya Savaşı devam ederken içten içe kaynamakta olan Çarlık Rusya’da çıkan isyan neticesinde Çar tahttan uzaklaştırılır. Çarlık sonrası kurulan Geçici Hükümetin ömrü çok uzun olmaz ve Bolşevikler Ekim 1917’de iktidarı ele geçirirler. Lenin liderliğindeki Bolşevik Hareket her ne kadar işçi sınıfı ve topraksız köylülerden büyük destek görmüş olsa da, Çar’a sadık generallerin bir kısmı Bolşeviklerin emrine girmeyi reddederek isyan eder ve Kızıl Ordu’ya karşı Beyaz Ordu Hareketi’ni başlatırlar. Zor şartlar altında başarıya ulaşmaya çalışan Beyaz Ordu generalleri, Bağlaşıklardan gelecek askeri ve ekonomik yardıma yaşamsal ihtiyaç duymaktaydılar ve Paris Barış Konferansı’nda Bağlaşıklar tarafından Rusya’nın yasal hükümeti olarak tanınmaya çalışırlar. Böylece hem Bolşevikleri mağlup edecekler hem de temellerinden sarsılan eski düzeni tekrar geri getirebileceklerdir. Bolşeviklere karşı yaklaşık üç yıl süren bu hareket Kızıl Ordu birlikleri tarafından alt edilir ve Bolşevizm tüm Rusya’ya yayılmış olur. Tüm bu gelişmelerden etkilenen diğer bir mücadele de, Mustafa Kemal önderliğinde başlamış olan Türk Milli Kurtuluş Savaşıdır. Bağlaşıklara karşı olan ortak düşmanlık; yapı ve fikirleri çok farklı da olsa iki hareketi aynı paydada buluşturmuş, Mili Kurtuluş Savaşı ihtiyaç duyduğu can suyunu bir süre Bolşeviklerden sağlamış, buna karşın Bolşevikler de güney doğu sınırlarını güvence altına almıştır.