Isı ve sıcaklık kavramlarının öğrencilerin zihninde yapılanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi


KARAMUSTAFAOĞLU O., ÖZMEN H., AYVACI H. Ş.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, pp.97-109, 2004 (Peer-Reviewed Journal)