Türkiye'de "Yerel Diplomasi Yönetimi"ne Dair Bir Araştırma


Erdem N., Ersavaş Kavanoz S.

Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.28-49, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.28-49

Abstract

Cities appear to the fore as actors in globalization because of their actions that go beyond national borders. This situation affects the institutional capacity of local governments as political actors and increases their ability to act to a certain extent, with the redefinition of urban entrepreneurship at trans-local borders. In this study, unit of foreign relations and personnel structures in municipalities in context of local diplomacy management are investigated. The scope of the research includes municipalities in Turkey which include unit of foreign relations. The findings obtained as a result of the research were obtained as a result of scanning the relevant formal web pages of the municipalities and interviews with the relevant unit of foreign relations’ personnel in the municipalities. 

With the establishment of units that will manage and execute the policies of city administrations on international relations, local diplomatic activities go through the learning process over time and gain a more professional structure in the administrative context. The establishment of units and offices that will carry out the policies regarding the international relations of the city administrations, in other words, the professionalization of the international relations of local governments can be expressed with the concept of "local diplomacy management / institutionalization of local diplomacy". Both local processes as well as national policies are effective on local diplomacy management in Turkey. Internal and external changes in certain periods give direction to local diplomacy management. Keywords: Local Diplomacy, Local Diplomacy Management, Foreign Relations, Professionalization

Kentler, ulusal sınırların ötesindeki eylemleriyle küreselleşeme sürecinde birer aktör olarak öne çıkmaktadırlar. Bu durum, kentsel girişimciliğin yerel ötesi sınırlarda yeniden tanımlanmasıyla birer siyasal aktör olarak yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini etkilemekte, bir dereceye kadar “hareket etme” gücünü artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yerel diplomasi yönetiminin/kurumsallaşmasının belediye bünyesinde söz konusu yerel diplomasi faaliyetlerinin dış ilişkiler birimi ve personel yapıları bağlamında araştırılarak ortaya konulmasını içermektedir. Araştırma kapsamına Türkiye’de dış ilişkiler birimi bulunan belediyeler dâhil edilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular, belediyelerin ilgili kurumsal web sayfalarının taranması ve dış ilişkiler birimi bulunan belediyelerde ilgili birim personelleri ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Kent yönetimlerinin uluslararası ilişkilerine dair politikalarını yönetecek ve yürütecek birimlerin kurulmasıyla yerel diplomatik faaliyetler, zaman içinde öğrenme sürecinden geçerek, yönetimsel bağlamda daha profesyonel bir yapıya kavuşmaktadır. Kent yönetimlerinin uluslararası ilişkilerine dair politikalarını yürütecek birimlerin, ofislerin kurulması başka bir ifadeyle yerel yönetimlerin uluslararası ilişkilerinin profesyonelleşmesi, “yerel diplomasinin yönetimi/kurumsallaşması” kavramıyla ifade edilebilir. Türkiye’de ‘yerel diplomasi yönetiminin/kurumsallaşmasının’ gelişimi yerel süreçlerin yansıması olduğu kadar ulusal politikaların da etki ettiği bir alandır. Belirli dönemlerdeki içsel ve dışsal değişimler yerel diplomasi yönetimine yön vermektedir. Anahtar Kelimeler: Yerel Diplomasi, Yerel Diplomasi Yönetimi, Dış İlişkiler, Profesyonelleşme.