THE LIBERATION OF IZMIR ACCORDING TO THE TURKISH PRESS


Üçüncü U.

The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), no.43, pp.31-48, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3318
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies (JASS)
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.31-48
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The occupation of İzmir by the Greeks on 15 May 1919 had important results on
the Turks and Greeks. While the Turkish Nation experienced great sadness, Greeks had
lived in the happiness of approaching the Megalo Idea. However, because of the occupa-
tion of İzmir by Greeks, the Turks showed great reaction against the Greeks. At the same
time the occupation increased the desire of the Turkish National Struggle. Under the
leadership of Mustafa Kemal Pasha, The Turkish Nation won valuable victories in Inönü
Wars and Sakarya War at the Western Front. Especially after the Turkish victory against
the Greek army at Dumlupınar, on 30 August 1922, Greek forces were constantly retreat-
ing towards Izmir. Finally İzmir was liberated from the Greek occupation on September
9, 1922, by Turkish army. The İzmir’s liberation had important results on the Turks and
Greeks. First of all Greeks were forced to withdraw from İzmir. This situation came to
mean the end of the Anatolian adventure for Greeks. While the Greeks experienced great
sadness Turkish Nation had lived in the happiness of approaching the ideal of Misak-ı
Milli.

Press was the best source reflecting the Turkish public at the years of the İzmir’s
occupation and liberation. In thıs study are used in the following newspapers reflecting
all regions of the Turkey: Hâkimiyet-i Milliye, Babalık, Vakit, İkdâm, Peyâm-ı Sabâh,
Şark, Sada-yı Hak, Islahât, Yeni Adana, İstikbâl, Açıksöz, Varlık and Satvet-i Milliye. The
archives of the Prime Minister of the Republic, the Institute of the Turkish Revolutionary
History, General Staff Military History and Military Strategic Studies Department are al-
so used to support the press. İzmir’s occupation and its results on the Turks and Greeks
will be enlightened.

İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin Türkler ve
Yunanlılar üzerinde önemli sonuçları olmuştu. Türk Milleti büyük üzüntü duymuşken
Yunanlılar Megali İdea’ya yaklaşmanın sevincini yaşamıştı. Bununla beraber Türk Mil-
leti İzmir’in işgalinden dolayı Yunanlılara karşı büyük tepki göstermişti. İşgal aynı za-
manda Türklerin Milli Mücadele azmini artırmıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde
Türk Milleti, Batı Cephesinde Yunanlılara karşı İnönü ve Sakarya Savaşlarında değerli
zaferler kazanmıştı. Özellikle Türklerin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’daki zaferinden
sonra Yunan askerleri sürekli olarak İzmir’e doğru geri çekilmişti. Nihayetinde, İzmir 9
Eylül 1922’de Türk ordusu tarafından Yunan işgalinden kurtarılmıştı. İzmir’in kur-
tuluşunun da Türkler ve Yunanlılar üzerinde önemli sonuçları olmuştu. Her şeyden
önce Yunanlılar İzmir’den çekilmek zorunda kalmıştı. Bu durum Yunanlılar için Anado-
lu macerasının sonu anlamına gelmişti. Yunanlılar büyük üzüntü duymuşken Türkler
Misak-ı Milli ülküsüne yaklaşmanın sevincini yaşamıştı.

İzmir’in işgali ve kurtuluşu yıllarında Türk kamuoyunu en iyi yansıtan kaynak
basındı. Bu çalışmada Türkiye’nin tamamını yansıtacak şu gazeteler kullanılmıştır:
Hâkimiyet-i Milliye, Babalık, Vakit, İkdâm, Peyâm-ı Sabâh, Şark, Sada-yı Hak, Islahât,
Yeni Adana, İstikbâl, Açıksöz, Varlık ve Satvet-i Milliye. Basını desteklemek için ayrıca
Başbakanlık Cumhuriyet, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Genelkurmay Askeri Tarih ve
Askeri Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı arşivlerinden de faydalanılmıştır. İzmir’in kur-
tuluşu, Türkler ve Yunanlılar üzerindeki sonuçları ortaya konmuştur.