AMİRAL BRİSTOL’UN GÜNLÜK VE RAPORLARINDA İLK TUR LOZAN MÜZAKERELERİ


Creative Commons License

KÖSE İ.

LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2013, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Soon after the beginning of Paris Peace Conference Admiral Mark Lambert Bristol was appointed to Istanbul, at the end of the January 1919 and in the same year on August he was granted with the title of High Commissioner. Admiral Bristol was charged in Turkey until 1927 and he was the highest USA Official to Turkey during de facto diplomatic relations between both countries. By the direction of USA Department of State, he participated to the First Round Lausanne Conference and written down all Armenian claims, what he witnessed, heard and what were the background of negations. Even though USA representatives were observers in Lausanne, they actively took part in the negotiations for a national homeland to Armenians, capitulations, minorities, indemnities etc. The Diaries written down by Admiral Bristol give details regarding aforesaid issues and show USA’s  approach to these matters. Even in some cases Bristol Diaries and Reports show hard discussions and conflicts among three American representatives respectively, Richard W. Child, Joseph Grew and Admiral Mark Lambert Bristol. 

Amiral Mark Lambert Bristol, Paris Barış Konferansı başladıktan hemen sonra, 1919 yılı Ocak ayı sonunda İstanbul’da görevlendirildi ve kendisine aynı yılın Ağustos ayında Yüksek Komiser unvanı verildi. 1927 yılı başına kadar Türkiye’de görev yapan Amiral Bristol, ABD ile Türkiye arasındaki de facto (fiili) diplomasi döneminde ülkesinin en üst düzey temsilcisi olarak görev yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Birinci Tur Lozan Konferansı’na katılan Bristol, şahit olduğu hadiseleri ve müzakerelerin arka planı ile kendisine ulaşan Ermeni taleplerini günlüklerine kaydetti. Her ne kadar ABD temsilcileri Lozan Konferansı’na gözlemci sıfatı ile katılmış olsalar da, Ermenilere Ulusal Yurt verilmesi, kapitülasyonlar, azınlıklar ve tazminat gibi konularda Amerikan temsilcileri aktif olarak müzakerelere katıldılar. Amiral Bristol’un tutmuş olduğu günlükler belirtilen konulardaki Amerikan yaklaşımını ve bazı durumlarda üç Amerikan temsilcisi; Richard W. Child, Joseph Grew ve Amiral Mark Lambert Bristol arasındaki anlaşmazlıkları da ortaya koymaktadır.