CAFERİ FIKHINDA ERİN BOŞAMA SELAHİYETLERİNİN ŞERİ ESASLARI


NİYAZOV A.

BAKI DEVLET UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT FAKULTESİ ELMİ MECMUESİ, no.12, pp.111-139, 2009 (Peer-Reviewed Journal)