Ketiyapin Kullanımına Bağlı Gelişen Nötropeni ve Trombositopeni


CİVİL ARSLAN F., SAĞLAM AYKUT D., TİRYAKİ A., ÖZKORUMAK KARAGÜZEL E.

51. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey