Causal Dimensions of Axıs Shift Discussions in Turkish Foreign Policy after 2000


Creative Commons License

Güntay V.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.45, pp.242-253, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 45
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17719/jisr.20164520605
  • Journal Name: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.242-253

Abstract

States’ foreign policy activities have reached a global dimension at 21. century. At the beginning of new century, Turkish Foreign Policy has entered into a new development and discussion area with economy politic in the first instance axis shift. In these arguments, it is required to evaluate Turkish Foreign Policy’s action ways with its recent past. Axis shift in terms of Turkish Foreign Policy action is meaning a change for someone, but for others it means an intersection or unification at new and past. Turkish Foreign Policy which have subjected to different evaluations with its many genetic spesifications from Ottoman Empire, has a different space at foreign policy culture with its static structure to some researchers and dynamic structure to others. Foreign policy analysis and evaluation of this mechanism which is a laboratory in international relations discipline, has shown that it is a system which can’t develop behaviour pattern at spesific conditions or has not certain borders for Turkey. Discussions’ dimension has changed with “asix shift” concept after 2000 at the foreign policy of Turkey, some competent researches have been come forward from Western researchers about this subject. In this study it is aimed to present some views about this discussions with domestic and international developments and has been evaluated with current conditions about this subject.

21. yüzyılda devletlerin dış politika etkinlikleri küresel bir boyuta ulaşmıştır. Yeni bir yüzyılın başlangıcında Türk dış politikası, başta eksen kayması olmak üzere, ekonomi politikle beraber yeni bir gelişme ve tartışma alanına girmiştir. Bu tartışmalar içinde Türkiye’nin dış politika çıktılarının yönünün yakın geçmişi ile beraber ele alınma gereği hissedilmektedir. Türkiye’nin dış politika çıktıları açısından eksen kayması; kimilerine göre değişimi, kimilerine göre ise yeniyle eskinin kesiştiği veya birleştiği yönde önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Kurulduğundan bu yana Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan birçok genetik özelliğiyle farklı değerlendirmelere konu olan Türk dış politikası; kimilerine göre durağan yapısı, kimi araştırmacılara göre ise dinamik yapısıyla dış politika kültürü içinde farklı bir yere sahip olmuştur. Uluslararası İlişkiler disiplininin adeta bir laboratuarı konumunda olan dış politika analizi ve bu mekanizmaların değerlendirilmesi, Türkiye için kesin sınırları olmayan veya bu konuda, belli bazı koşullarda davranış biçimi geliştirmeyen veya gelişteremeyen bir sistemi ortaya koymaktadır. Türkiye’nin dış politikasında, 2000 sonrasında “eksen kayması” kavramıyla beraber tartışmaların boyutu değişmiş, konuyla ilgili özellikle Batı kaynaklı olmak üzere ciddi araştırmalar ortaya çıkmıştır. Çalışma kapsamında bu tartışmalarla ilgili görüşler hem iç ortam, hem de uluslararası gelişmelerle birlikte sunulmaya çalışılmış, bu konudaki görüşler günün koşullarıyla birlikte değerlendirilmiştir.