STRATEGIC APPROACH MODEL FOR INVESTIGATING THE CAUSE OF MARITIME ACCIDENTS


ÖZDEMİR Ü. , GÜNEROĞLU A.

Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, cilt.27, no.2, ss.113-123, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research
  • Sayfa Sayıları: ss.113-123

Özet

 STRATEJİK BİR MODEL YAKLAŞIMI İLE DENİZ KAZA SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Denizlerde meydana gelen kazaların büyük bir bölü- münün insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Deniz kazlarının oluşumunda insan faktörünün önemi ve buna neden olan unsurlar uzman görüşleri ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak belirlenebilir. Bu çalışmada, gemi kazalarında insan faktörünü öne çıkaran etkiler bütünleşik bir karar verme yaklaşımı ile belirlenmiştir. Analitik Ağ Süreci (AAS) ve DEMATEL yöntemlerinin birlikte kullanılması ile hangi kriterlerin insan kaynaklı deniz kazalarının meydana gelmesinde etkili olduğu araştırılmıştır. İnsan hatalarının kantitatif olarak ortaya konması denizcilik operasyonlarında karar verme sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği gibi bu operasyonlar sırasında oluşabilecek risklerin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Çalışmanın sonucu olarak deniz kazalarında insanın hata yapmasında rol oynayan en önemli nedenlerin % 8,94’lük oran ile “yetenek, beceri, bilgi”; % 8.77 oran ile “fiziksel kondisyon-durum”, % 8.21’lik oran ile “hava ve deniz durumu” olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, en önemsiz sebebin ise % 2.21’lik oran ile “yük karakteristiği” olduğu belirlenmiştir.

STRATEGIC APPROACH MODEL FOR INVESTIGATING THE CAUSE OF MARITIME ACCIDENTS

It is commonly accepted that the majority of maritime causalities are caused by human factors/errors. The role of human factor in maritime accident and the possible reasons of this argument can be quantitatively evaluated based on expert knowledge and multiple criteria decision-making (MCDM) methodology. To investigate what makes the first “human factor” in ship accidents, a hybrid approach was applied in this study. Two methods, the decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) and the analytical network process (ANP) were proposed to evaluate the importance level of the human factors in maritime casualties. Quantitative evaluations of the human errors in maritime operations can greatly improve the decision-making process and reduce potential risks. As a result of this study, the top three priorities in the evaluation systems were found as: ‘ability, skills, knowledge’ (8.94%), ‘physical condition’ (8.77%), ‘weather - sea conditions’ (8.21%) and the least important criterion was ‘cargo characteristics’ (2.21%).