ELECTROANALYTICAL DETERMINATION OF GUAIFENESIN BASED ON POLY(NILE BLUE) MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE


AĞIN F.

1th International Balkan Chemistry Congress, 17 - 21 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri