İkizce (Ordu) yöresi volkanik kayaçlarının petrografisi ve mineral kimyası: Doğu Pontid Tersiyer volkanizmasının gelişimine ait yeni bulgular, KD Türkiye


TEMİZEL İ., ARSLAN M.

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.265-267

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.265-267