Yetişkin Bireylerde Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Değerlendirilmesi


ERAY A. , SET T. , ATEŞ E.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 Eylül 2017