Türkiye'nin Enerji Denklemi: TANAP ve Türk Akımı


İLTER E., KINIK H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.1, no.18, pp.185-200, 2017 (Peer-Reviewed Journal)