Isparta açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmî ergimeye ilişkin yorumlar


Caran Ş., UYSAL İ., Çoban H., Karsli O., Bilgin A., Sadiklar M. B.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.60-61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-61