Aksiyel Spondiloartritli Hastalarda Siklooksijenaz 1 COX 1 ve Siklooksijenaz 2 COX 2 Gen Polimorfizmleri ve Non steroid Antiinflamatuar İlaç NSAİİ Yanıtı Arasındaki İlişkinin Araştırılması


KILIÇ G. , ŞAKALAR Ç., KURT B., ÇAKIR M., KILIÇ E., ÖZGÖÇMEN S.

7.Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Mart 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye