İdiopatik epilepsili adolesan kız hastalardamenstrüel siklüsün farklı dönemlerinin antiepileptik ilaç kan düzeyi ve elektroensefalografi üzerine etkileri.


Atasoy Yılmaz S., ŞAHİN S. , KAKLIKKAYA N. , KAMAŞAK T. , ACAR ARSLAN E. , CANSU A.

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye