İslam Hukuku ve Türk Medeni Kanunu Bağlamında Gâibin/ Mefkûdun Hükmen Ölü Sayılması Sonucunda Mallarının Hukukî Durumu


TOPÇUOĞLU A. A.

EKEV Akademi Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.157-176, 2004 (Peer-Reviewed Journal)