Birinci Basamak Hekimlerinin Insülin Kullanımı Durumu ve Insülin Başlamaktaki Engelleri


ATEŞ E. , SET T. , SAĞLAM Z. A.

13. ulusal aile hekimliği kongresi, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye