Haemophilus türlerinin izolasyonunda çikolata agar ve HAEM besiyerinin karşılaştırılması


BALABAN N., BARAN I., MUMCUOĞLU İ., ULUSOY A., ÖZCAN İ., GÜN T., ...More

31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 19 - 23 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Aydın
  • Country: Turkey