FİNANSAL OKURYAZARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI


KURTARAN ÇELİK M., KURTARAN A. , MUTLU F.

Karadeniz 2. Sosyal Bilimler Kongresi, 23 Eylül - 25 Ağustos 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri