Çeşitli stresle başa çıkma teknikleri öğretiminin üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma düzeyleri üzerindeki etkisi


ODACI H. , KALKAN M.

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji, cilt.12, no.2, ss.125-131, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
  • Sayfa Sayıları: ss.125-131

Özet

Bu araştırmada, çeşitli stresle başa çıkma tekniklerinin öğretiminin üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yöntem: Çalışma grubu 2002-2003 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan ve stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek isteyen 28 gönüllü öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma deseni, ön-test, son-test, deney ve kontrol grup desen olup 14 öğrenci deney, 14 öğrenci kontrol grubuna alınmıştır.Öğrencilerin stresle başa çıkma düzeyleri Türküm (2002) tarafından geliştirilen “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde t-testi ve kovaryans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları, çeşitli stresle başa çıkma teknikleri öğretimi programına katılan öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerinin bu programa katılmayan öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerinden yüksek olduğunu ortaya koymuştur (p<.05). Tartışma: Elde edilen bulgular, genel olarak çeşitli stresle başa çıkma tekniklerinin öğretiminin öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerini olumlu yönde etkilediği şeklindedir. Benzer şekilde öğrencilere çeşitli stresle başa çıkma tekniklerinin öğretiminin stresle başa çıkma biçimlerinden olan sosyal destek arama, soruna yönelme ve sorunla uğraşmaktan kaçınma düzeyleri üzerinde de etkili olduğu görülmüştür.