Transformation of Cyber Security into an Effect Tool in International Politics and International Actors


Creative Commons License

Güntay V.

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.14, no.27, pp.79-113, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cyber area which becomes one of the important factor of changing world, attracts attention with its components. Cyber attacks that create a parameter in terms of interest conflict, get involved to discussion area in international relations with attracting different actors. Cyber security which becomes an effect tool in international policy, has started to transform its many components attacking concept. In this context, approaches and conceptual unity in international relations have also rendered the cyber area for researching as a theoretical. In this study, it is evaluated that cyber attacks and some of the data about cyber intelligence in terms of international policy and analysed considerations about actors with their theorical and practical examples.

Değişen dünyanın önemli unsurlarından biri haline gelen siber alan sahip olduğu özellikler ile dikkat çekmektedir. Çıkar mücadelesi açısından bir parametre oluşturan siber saldırılar farklı aktörlerin ilgisini çekerek, uluslararası ilişkiler içerisinde tartışma alanına dahil olmuştur. Uluslararası politikada etki aracı haline gelen siber güvenlik sahip olduğu özelliklerin birçoğunu saldırı konseptine dönüştürmeye de başlamıştır. Bu çerçevede uluslararası ilişkiler temelindeki yaklaşımlar ve kavramsal bütünlük de siber alanı teorik olarak incelenir hale getirmiştir. Çalışma dahilinde siber saldırılar ve siber istihbarata ilişkin birtakım veriler uluslararası politika içerisinde ele alınmış, aktörlere ilişkin değerlendirmeler teorik ve pratik örnekleriyle analiz edilmiştir.