Hemşirelerin Bakıma Yönelik Etik Tutumları ile Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma


Bayram A., Yılmaz T. Ö., Öztürk H.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 2024 (Peer-Reviewed Journal)