Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada Güvenliği Açısından Siber Güvenlik, Kritik Altyapılar Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Güntay V.

Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 December 2014, pp.687-699

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.687-699

Abstract

Security concept and studying area in international relations have a different importance and meaning especially in a geography which also contains Cyprus. As for ‘Cyber Security’ has an increasing importance for Turkish Republic of Northern Cyprus and island security and also reveals  special and different studying area in the meaning of international relations. Especially critical infrastructures’ importance and those diplomatical importance in the cotext of international relations have accelerated the meetings and studies in Cyprus and created awareness. Cyber attacks are a deterrence mechanism of international actors in cyber security area and cyber terrorism with wars which occupy international agenda, will have a wide coverage all states’ agenda. Cyber security based meetings, reports and evaluations have to be discussed carefully in Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkey’s drills and studies will be more significant in a common platform at nearby geography. Consequently cyber security based approaches and studies will have an importance for the security of island in the context of international relations.

Uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramı ve çalışma alanı özellikle Kıbrıs’ın da bulunduğu coğrafyada farklı bir öneme ve anlama sahiptir. Uluslararası ilişkiler anlamında özel ve farklı bir çalışma alanını da ortaya çıkaran siber güvenlik ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada güvenliği açısından her geçen gün önemini artırmaktadır. Özellikle kritik altyapıların önemi ve bunların diplomatik açıdan uluslararası ilişkiler bağlamında önemi Kıbrıs’ta çalışmaları ve toplantıları hızlandırmış, farkındalık oluşturmuştur. Siber güvenlik alanında tüm uluslararası aktörlerin elinde artık bir caydırma mekanizması haline gelen siber saldırılar ve uluslararası gündemi meşgul eden siber terörizm ve savaşlar uzun vadede tüm devletlerin gündeminde geniş yer tutacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan siber güvenlik merkezli toplantılar, raporlar ve değerlendirmeler bu manada dikkatle değerlendirilmelidir. Yakın coğrafyada Türkiye’nin de bu alanda yaptığı tatbikatlar ve çalışmalar ortak bir platformda daha değerli ve anlamlı olacaktır. Sonuç olarak uluslararası ilişkiler anlamında siber güvenlik temelli yaklaşımlar ve çalışmalar adanın güvenliği açısından önem kazanacaktır.