Tarihi Yerleşmelerde Batı Etkisinde (Geç) Osmanlı Dönemi Camileri: Konya/Sille Ak Cami


Kulak Torun F., Kurak Açıcı F.

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.29-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal)