Kadı Beydâvî Tefsirinde Mecâz


GÜR S.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.7-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)