Fen öğretimine yönelik hazırlanan modellerin kazandırmayı amaçladıkları davranışlar açısından incelenmesi


YİĞİT N., ÖZMEN H.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, pp.1-14, 2006 (Peer-Reviewed Journal)