Ebenin empatik iletişim becerisinin doğum eylemine ve doğum sonrası döneme etkisi


AKTAŞ S., PASİNLİOĞLU T.

Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)