Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2002 2015 Dönemi İçin Türkiye Üzerine Bir Uygulama


ÇELİK C., BİLGİN T.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2016), 14 - 16 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text