Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2002 2015 Dönemi İçin Türkiye Üzerine Bir Uygulama


ÇELİK C. , BİLGİN T.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2016), 14 - 16 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri