Din-Bilim Okumaları


TOPALOĞLU F. , AYDENİZ H.

Elis Yayınları, İstanbul, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Elis Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Din-bilim ilişkisi konusunda, gerek entelektü- el çevrelerde gerekse yazılı ve görsel medyada gittikçe büyüyen bir ilginin olduğu gözlerden kaç- mamaktadır. Günümüzde, artık dinin geçmişte bilimsel alanda neredeyse hiçbir değer ifade etmediği şeklindeki dışlayıcı anlayışın yerini, daha empatik bir yaklaşıma bıraktığı söylenebilir. Ayrıca, teoloji ve felsefe alanında faaliyet yürüten araştırmacı ve düşünürlerin, kendilerini daha büyük bir özgüvenle ifade etmeleri de bahsedilen yeni durumu destekleyen bir başka unsurdur. Günümüzde konuyla ilgili olarak ortaya konulan farklı felsefî görüş ve tartışmaların sunduğu yeni imkânlarla birlikte farklı tartışmalar gündeme gelmekte, bu durum ise özellikle din-bilim ve felsefe ilişkisinde sürekli yenilik iddiası taşıyan yeni bir literatür karşımıza çıkarmaktadır. Ülkemizde konuyla ilgili çevrelerin bu tartışmalardan haberdar olması bir zorunluluktur. Elinizdeki bu eser, işte bu zorunluluğu karşılama çabasının bir sonucu olarak özellikle Batı dünyasındaki çağdaş tartışmaları gündeme getiren bazı makalelerin çevirisini sunmaktadır.