Trabzon Kadı Sicillerinde Mülkiyetle İlgili Kayıtlar (1735-1768)


ÖZTÜRK T.

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20 - 24 Kasım 2017