21. Yüzyılda Dijital Diplomasinin Yükselişi


Creative Commons License

Güntay V.

Other, pp.32-39, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.32-39
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Günümüzde siber diplomasi ve dijital diplomasi terimleri birbirinin yerine kullanılsa da farklı anlamlar içermektedir ve dijital diplomasi son yıllardaki gelişmelerle birlikte yükselişe geçmiştir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan dijital diplomasi, geleneksel diplomasinin yerine geçebilecek ya da alternatif bir diplomasi anlayışı değildir. Bu açıdan tartışma içindeki bütünü güncel gelişmeler ve örneklerle desteklenmiştir. Dijital diplomasi, diplomasi yönetiminde teknolojinin, özellikle internet ve diğer bilgi teknolojileri tabanlı yeniliklerin daha geniş kullanımını da ifade etmektedir ve bu açıdan tartışma zeminini sosyal bilimlerin tüm alanlarına yaymaktadır. Uluslararası ilişkiler açısından siber diplomasi ise siber uzayda ortaya çıkan güvenlik gibi sorunlarla başa çıkmada kullanılan diplomatik stratejileri ifade etmekte ve bu açıdan farklı bir çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.