“Gelir Dağılımı, Demokrasi, Reel Gelir ve Dışa Açıklık İlişkisi: Balkan Ülkeleri için Ampirik Bir Uygulama”


Acaravcı A., Erdoğan S., ARTAN S.

Mediterranean Social Sciences Conference, 18 - 22 May 2017, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1-10